Rețeaua Națională a Mentorilor
Antreprenoriatului Feminin
Rețele sociale
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneriat

Implementarea proiectului „Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2” este realizată de către Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu:

 • Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject, 
 • Asociația Centrul de Dezvoltare SMART și 
 • Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism. 

Necesitatea implicării celor 4 organizații în etapele de elaborare și implementare a proiectului se justifică atât prin intervențiile în sfera educației și a pieței muncii promovate prin prezentul proiect, cât şi prin expertiza și experiența comune și complementare ale acestora în domeniul în care se implementează proiectul. 
Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România - PTIR este singura organizaţie patronală care reprezintă la nivel național și european interesele tinerilor întreprinzători cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. PTIR are un caracter apolitic, autonom, independent, având următoarele obiective specifice:

 • studierea problemelor și proiectarea noilor scenarii economice, tehnice, de dialog social și negociere cu guvernul;
 • dezvoltarea afacerilor tinerilor întreprinzători, acționând pentru a crea condițiile optime pentru înființarea acestora;
 • elaborarea și implementarea programelor specifice, care să favorizeze formarea tânărului întreprinzător și deprinderea competențelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii;
 • identificarea și realizarea de cursuri de formare profesională și managerială pentru tinerii întreprinzători, susținerea și promovarea învățării continue a acestora.

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject - este o organizație non-guvernamentală care sprijină dezvoltarea unei culturi solide în ceea ce privește managementul resurselor umane, managementul organizațional și de proiecte, integrarea și dezvoltarea socială, iar în cadrul proiectului are următoarele responsabilități:

 • implicarea în organizarea sesiunilor de mentorat;
 • instruirea unui număr de aproximativ 200 femei
 • contribuie la organizarea conferințelor de presă și la realizarea materialelor de informare;
 • realizează suporturile de curs, susține cursurile și examenele aferente pentru calificarea în meseriile implicate în proiect;
 • promovează  proiectul și diseminează rezultatele acestuia.

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART – asociație înființată cu scopul de a sprijini societatea civilă pentru conștientizarea valorilor și dezvoltării comunitare și a integrării sociale. Principalele responsabilități în cadrul proiectului sunt: 

 • implicarea în organizarea sesiunilor de mentorat;
 • instruirea unui număr de aproximativ 250 femei
 • contribuie la organizarea conferințelor de presă și la realizarea materialelor de informare;
 • realizează suporturile de curs, susține cursurile și examenele aferente pentru calificarea în meseriile implicate în proiect;
 • promovează  proiectul și diseminează rezultatele acestuia.

Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul De Afaceri și Turism – are ca scop realizarea politicii Guvernului în domeniul implementării tehnice și financiare a proiectelor și programelor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel național și local.
În cadrul proiectului:

 • asigură subvențiile și premiile pentru grupul țintă;
 • se implică în evaluarea planurilor de afaceri;
 • oferă sprijin financiar pentru cele 14 planuri de afaceri.