Rețeaua Națională a Mentorilor
Antreprenoriatului Feminin
Rețele sociale
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Finanțare

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 6 „ Promovarea incluziunii sociale “
Domeniul major de intervenţie 6.3 „ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii “


Titlu proiect: ”Rețeaua Naționala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2”
ID Proiect: POSDRU/144/6.2/S/134466

Beneficiar: Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR)
Parteneri naționali:
Partener 1: Centrul de Consultanță şi Management al Proiectelor EUROPROJECT 
Partener 2: Asociația Centrul de Dezvoltare SMART
Partener 3: Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT) 

Cofinanțat din: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Regiunile de implementare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureşti-Ilfov

Durata proiectului: 18 luni

Perioada de implementare: mai 2014 – noiembrie 2015

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 5.734.413,76 lei