Rețeaua Națională a Mentorilor
Antreprenoriatului Feminin
Rețele sociale
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activități

Activitățile proiectului contribuie la reducerea dezechilibrelor de gen pe piața muncii, la dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor și la diminuarea stereotipurilor de gen. Principalele activități din cadrul proiectului sunt:

  • Promovarea poveștilor de succes ale femeilor aflate în funcții de conducere din cadrul companiilor prin Reactivarea Retelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - Va fi organizată o conferință de presă menită să resupună atenției publice rețeaua formată din 14 femei cu performanțe deosebite în business,
  • Dezvoltarea și implementarea unei campanii de promovare a importanței principiilor incluziunii sociale și a egalității de șanse pe piața muncii - Organizarea a 8 conferințe regionale, pe tema incluziunii sociale a femeilor și creșterea reprezentativității acestora în mediul de afaceri,
  • Dezvoltarea televiziunii online și a revistei tipărite “Succes cu stil în carieră“, ca metode inovatoare de promovare a rolului și permormanțelor femeilor în afaceri,
  • Dezvoltarea și furnizarea unui pachet complex de calificari în meseriile de: Lucrator social (nivel 2), Agent comercial (nivel 3), Inspector resurse umane (nivel 3), Secretar-stenodactilograf-operator birotică (nivel 3) și competențe antreprenoriale, 
  • Formare profesională și asistență pentru femei în vederea inițierii unei afaceri prin organizarea unor sesiuni de mentorat - 112 femei din cele 290 participante la stagiile de dobândire a competențelor antreprenoriale vor intra într-un program de mentorat, în cadrul căruia mentori vor fi cele 14 femei de afaceri ce constituie Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, care le vor învăța pe membrele grupului țintă cum să inițieze și să dezvolte afaceri, împărtășindu-le din experiența lor practică,
  • Asistență pentru femei prin oferirea de suport financiar și tehnic în inițierea unei afaceri pentru un număr de 14 femei din cadrul grupului țintă - cele mai bune și fezabile 14 planuri de afaceri vor primi atît un premiu de 20.000 lei destinat inițierii respectivei afaceri cât și asistență tehnică.