Rețeaua Națională a Mentorilor
Antreprenoriatului Feminin
Rețele sociale
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului: diminuarea inegalitaților de gen existente în societatea românească prin încurajarea participării pe piața forței de muncă și prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

Proiectul își propune să răspundă problemelor cu care se confruntă femeile din punct de vedere socio-profesional, prin promovarea modelelor de succes din cadrul Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, prin susținerea de sesiuni de mentorat, prin furnizarea de cursuri de formare profesională, prin stimularea dezvoltării de activități antreprenoriale, prin campania de promovare a importanței principiilor incluziunii sociale și a egalității de șanse pe piața muncii, prin dezvoltarea unei televiziuni online și a unei reviste tipărite, ca metode inovatoare de promovare a rolului și performanțelor femeilor în afaceri. 

Grupul țintă este format din 740 de femei din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, indiferent de vârstă, categorie socială, mediu de proveniență, statut pe piața muncii, interesate în a urma cursuri de calificare în meseriile operator introducere, validare și prelucrare date, lucrator social, agent comercial, inspector resurse umane, secretar –stenodactilograf-operator birotica, lucrator în comerț sau cursuri de inițiere în antreprenoriat. Acesta are următoarea structură:

  • 450 de femei, din mediul urban și rural, indiferent de vârstă și de statutul pe piața muncii vor participa la cursurile de calificare/recalificare în meseriile de operator introducere, validare și prelucrare date, lucrator social, agent comercial, inspector resurse umane, secretar –stenodactilograf-operator birotică, lucrator în comerț.
  • 290 de femei din mediul urban și rural, indiferent de vârstă și de statutul pe piața muncii vor participa la cursurile de competente antreprenoriale
  • 112 femei din cele 290 vor participa la sesiunile de mentorat. Cele mai bune și fezabile 14 planuri de afaceri întocmite de femeile participante la sesiunile de mentorat vor primi un premiu de 20.000 lei.