Rețeaua Națională a Mentorilor
Antreprenoriatului Feminin
Rețele sociale
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Formare profesională

Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată

Elementele legislative mai sus prezentate fac referire constantă la măsurile active furnizare șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Ordonanța de Guvern nr. 129/2000 reglementează formarea profesională a adulților. Formarea profesională a adulților, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul national de educatie și formare profesională. Obiectivele ordonanței sunt următoarele:

a) facilitarea integrarii sociale a indivizilor în concordanță cu aspiratiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;

b) pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la creșterea competitivitatii fortei de muncă;

c) actualizarea cunostințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupatia de baza, precum si în ocupatii înrudite;

d) schimbarea calificarii, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificari ale capacității de muncă;

e) însușirea unor cunostințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

f) promovarea învățarii pe tot parcursul vieții.

 

De asemenea, în OG 129/2000 sunt enumerate principiile pentru asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor, respectiv:

    a) asigurarea calităţii este parte integrantă a gestionării interne a instituţiilor de formare profesională a adulţilor;

    b) asigurarea calităţii include evaluarea regulată a instituţiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calităţii prin intermediul unor organisme externe de control;

    c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii fac obiectul unor controale regulate;

    d) asigurarea calităţii include informaţii despre situaţii, aporturi, procese şi rezultate, punând în acelaşi timp accentul pe efecte şi pe rezultatele învăţării;

    e) iniţiativele de asigurare a calităţii sunt coordonate la nivel naţional şi judeţean pentru a se asigura supravegherea, coerenţa, sinergia şi analiza întregului sistem;

    f) asigurarea calităţii este un proces de cooperare care implică toate nivelurile şi sistemele de învăţământ şi de formare profesională şi toate părţile interesate la nivel naţional.