Rețeaua Națională a Mentorilor
Antreprenoriatului Feminin
Rețele sociale
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Surse de finanțare

1. Program - NATIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE 2016

Programul naţional multianual de microindustrializare, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM.

Obiectivul principal => susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Buget alocat: 60.890.000 lei

Schema de finanțare:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar;
 • Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Beneficiari: microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii.

 • au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;

Documente program - descarcă

 

2. Program - COMERT SERVICII 2016

COMERȚ este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM.

Obiectivul principal => sprijinirea operatorilor economici, societăţi  şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Buget alocat: 21.049.000 lei

Schema de finanțare:

 • Alocatie financiara nerambursabila de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), cu o valoarea maximă care nu poate depăşi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.
 • 10% contributie proprie

Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv:

– societăţi si societăţi cooperative,

– au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,

– au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare,

– codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a proiectului,

– nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani.

Documente program  - descarcă

 

3. Program - START 2016

START este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri  (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM.

Obiectivul principal => stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Buget alocat: 17.000.000 lei

Schema de finanțare:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;
 • Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Beneficiari: microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii:

–  nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori,

– au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri.

Documente program  - descarcă

 

4. Program - NATIONAL MULTIANUAL PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII IN MEDIUL RURAL

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, implementat în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Obiectivul principal => stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.

Buget alocat: 25.900.000 lei.

Schemă de finanțare:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar;

 • Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv: societăţi, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale :

 • au sediul social şi punctul/punctele de lucru în mediul rural;

 • sunt înregistrate pe teritoriul României la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea de cel puţin 3 ani fiscali consecutivi;

 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului ( anexa nr.13) şi autorizat de minim 3 ani anteriori înscrierii, conform art. 15 din Legea 359/2004 .

Documente program  - descarcă

 

5. Program - TARGUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII - TIMM 2016

Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2016. Săptămâna Europeană a IMM-urilor  este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Programul constă în organizarea la Bucureşti a celei de-a VIII-a ediţii naţionale a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, pe o periodă de minim 5 zile.

Obiectivul principal => promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private inclusiv din Uniunea Europeană, care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Buget alocat: de 3.000.000 lei

Schemă de finanțare:

– este asigurata participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în program.

– sunt suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz). Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depaşi pentru târg:

 • 2500 lei pentru beneficiarii din România
 • 5000 lei pentru beneficiarii din Uniunea Europeană.

Beneficiari: : întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile.

Documente program  - descarcă

 

6. Program – FEMEIA MANAGER

FEMEIA MANAGER este un program multianual de dezvoltare a culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM.

Obiectivul principal => stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Bugetul alocat: 500.000  lei

Schemă de finantare:

- Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.  

- Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Beneficiari: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care:

- au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line în Program;

- cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;        

- codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 

Documente program  - descarcă

 

7. Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri SRL-D

SRL-D este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA).

Obiectivul principal => Stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorii debutanţi în afaceri în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Buget alocat: 22.700.000  lei

Schema de finanțare:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
 • Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Beneficiari: 

 • Microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D).

Documente program - descarca